DPD logo
 
Formularz zgłoszenia reklamacji
Powód zgłoszenia:
Proszę z listy wybrać powód zgłoszenia, który najbardziej odpowiada zgłaszanemu problemowi
Data zlecenia:
Data nadania przesyłki:
Rodzaj przesyłki:
Nr zgłoszenia / reklamacji:
W celu poprawnego zapisu zgłoszenia, należy podać numer zgłoszenia/reklamacji, którego/której dotyczy odwołanie lub uzupełnienie.
Nr faktury:
Proszę podać numer faktury wystawionej przez DPD Polska sp. z o.o., którego dotyczy zgłoszenie
Nr listu:
Proszę podać umieszczony na liście przewozowym numer przesyłki, której dotyczy zgłoszenie. Można podać tylko jeden numer listu.
Dane reklamującego
Proszę określić stronę przewozu (można zaznaczyć kilka opcji)
Nadawca:
Odbiorca:
Płatnik:
Inny:
Dane do korespondencji
NUMKAT/płatnik:
Jeżeli reprezentuje Pani/Pan firmę będącą zarejestrowanym klientem DPD Polska sp. z o.o., proszę podać numer płatnika lub tzw. numkat
Nazwa klienta:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miasto:
Osoba kontaktowa:
E-mail:
W celu poprawnego zapisu zgłoszenia, należy podać ten sam adres email co w pierwotnym zgłoszeniu.
Telefon:
Nr konta bankowego:
Proszę podać numer konta bankowego, na które ma zostać przekazane odszkodowanie w przypadku uznania reklamacji
Dane szczegółowe
Zawartość:
Kwota roszczenia:
Opis zdarzenia:
Załączniki
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę DPD Polska z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu reklamacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póź. 926 z póź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania.
Wprowadź kod z obrazka
Informujemy iż odpowiedzi na reklamacje zgłaszane za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego udzielane są na adres e-mail podany w formularzu. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przesłanie odpowiedzi na adres e-mail, prosimy o przesłanie reklamacji listownie na adres: DPD Polska Sp. z o.o., Dział Reklamacji, 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15