DPD logo
 
Formularz zgłoszenia reklamacji
Powód zgłoszenia:
Proszę z listy wybrać powód zgłoszenia, który najbardziej odpowiada zgłaszanemu problemowi
Data zlecenia:
Data nadania przesyłki:
Rodzaj przesyłki:
Nr zgłoszenia / reklamacji:
W celu poprawnego zapisu zgłoszenia, należy podać numer zgłoszenia/reklamacji, którego/której dotyczy odwołanie lub uzupełnienie.
Nr faktury:
Proszę podać numer faktury wystawionej przez DPD Polska sp. z o.o., którego dotyczy zgłoszenie
Nr listu:
Proszę podać umieszczony na liście przewozowym numer przesyłki, której dotyczy zgłoszenie. Można podać tylko jeden numer listu.
Dane reklamującego
Proszę określić stronę przewozu (można zaznaczyć kilka opcji)
Nadawca:
Odbiorca:
Płatnik:
Inny:
Dane do korespondencji
NUMKAT/płatnik:
Jeżeli reprezentuje Pani/Pan firmę będącą zarejestrowanym klientem DPD Polska sp. z o.o., proszę podać numer płatnika lub tzw. numkat
Nazwa klienta:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miasto:
Osoba kontaktowa:
E-mail:
W celu poprawnego zapisu zgłoszenia, należy podać ten sam adres email co w pierwotnym zgłoszeniu.
Telefon:
Nr konta bankowego:
Proszę podać numer konta bankowego, na które ma zostać przekazane odszkodowanie w przypadku uznania reklamacji
Dane szczegółowe
Zawartość:
Kwota roszczenia:
Opis zdarzenia:
Załączniki
Uzupełnienie niniejszego pola stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez DPD Polska sp. z o.o. w celu ułatwienia kontaktu z Panią/Panem. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Szczegółowa treść klauzuli dostępna jest na stronie:
https://www.dpd.com.pl/klienci-biznesowi/Moje-DPD/Formularz-reklamacji
https://www.dpdpickup.pl/reklamacje
Wprowadź kod z obrazka
Informujemy iż odpowiedzi na reklamacje zgłaszane za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego udzielane są na adres e-mail podany w formularzu. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przesłanie odpowiedzi na adres e-mail, prosimy o przesłanie reklamacji listownie na adres: DPD Polska Sp. z o.o., Dział Reklamacji, 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15